about h

สภาสถาปนิก’19, อาคารชาเลนเจอร์ 3 อิมแพค เมืองทองธานี, นนทบุรี, กรุงเทพ, ประเทศไทย

Bus & Truck 2019, 7-9 พฤษจิกายน 2562, ไบเทค บางนา ฮอลล์ 103-104, ประเทศไทย

In-Cosmetics Asia 2019 5-7 พฤศจิกายน, 2562 ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา ฮอลล์ EH 102-105, กรุงเทพฯ

Fair of the Year 2019 at Pattaya, 2-10 พฤศจิกายน, 2562 อาคารกรีฑาในร่ม ศูนย์กีฬาเเห่งชาติภาคตะวันออก พัทยา, เมืองพัทยา

Style October 2019, 17-21 ตุลาคม, 2562, ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา ฮอลล์ EH98-104, กรุงเทพฯ

Tokio Marine (Thailand) สัปดาห์ประกันภัย 2562 27-29 กันยายน 2562 อิมแพ็คฮอลล์ 5 เมืองทองธานีกรุงเทพฯประเทศไทย

งาน Fair of the Year 2019 25-29 กันยายน 2562 EH 106 Bitec บางนา กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย

KMC Foods (Thailand) งานฟู้ดอินกรีเดียนท์เอเชีย 2019 วันที่ 11-13 กันยายน 2019 ไบเทค บางนา กรุงเทพ ประเทศไทย

Bangkok Gems and Jewelry Fair 64th Edition 2019, 10-14 กันยายน, 2562, อิมแพ็ค ชาเลนเจอร์ เมืองทองธานี, นนทบุรี,